Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • SC245300.jpg
  SC
  Kungliga Myntet eller Kongl. Myntet i Stockholm Myntverket på Kungsholmen i Stockholm Färdiga nickel 25-öringar 1940
  Genre
  bilder
  från
  förr
  bilder från förr
  retro
  svartvit
  svartvita
  bild
  svensk
  svenska
  sverige
  människa
  människor
  stockholm
  mynt
  myntverket
  i
  Kungliga Myntet
  Kongl. Myntet
  Kongl Myntet
  myntverk
  mynttillverkning
  tillverkning
  av
  pengar
  svenskt
  fabrik
  fabriker
  myntfabrik
  myntfabriker
  yrke
  yrken
  tillverka
  tillverkar
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrin
  industri
  industrier
  jobb
  jobbar
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  man
  män
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC245299.jpg
  SC
  Kungliga Myntet eller Kongl. Myntet i Stockholm Myntverket på Kungsholmen i Stockholm Här visar en arbetare upp färdiga nickel 25-öringar 1940
  Genre
  bilder
  från
  förr
  bilder från förr
  retro
  svartvit
  svartvita
  bild
  svensk
  svenska
  sverige
  människa
  människor
  stockholm
  mynt
  myntverket
  i
  Kungliga Myntet
  Kongl. Myntet
  Kongl Myntet
  myntverk
  mynttillverkning
  tillverkning
  av
  pengar
  svenskt
  fabrik
  fabriker
  myntfabrik
  myntfabriker
  yrke
  yrken
  tillverka
  tillverkar
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrin
  industri
  industrier
  jobb
  jobbar
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  man
  män
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC245298.jpg
  SC
  Kungliga Myntet eller Kongl. Myntet i Stockholm Myntverket på Kungsholmen i Stockholm Gjuteriet, här smälts och hälls metallen i formar för att sedan valsas ut i band i lämplig tjocklek. 1940-tal
  Genre
  bilder
  från
  förr
  bilder från förr
  retro
  svartvit
  svartvita
  bild
  svensk
  svenska
  sverige
  människa
  människor
  stockholm
  mynt
  myntverket
  i
  Kungliga Myntet
  Kongl. Myntet
  Kongl Myntet
  myntverk
  mynttillverkning
  tillverkning
  av
  pengar
  svenskt
  fabrik
  fabriker
  myntfabrik
  myntfabriker
  yrke
  yrken
  tillverka
  tillverkar
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrin
  industri
  industrier
  jobb
  jobbar
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  man
  män
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC245297.jpg
  SC
  Kungliga Myntet eller Kongl. Myntet i Stockholm Myntverket på Kungsholmen i Stockholm Femöringar passerar kontrollanternas skarpa ögon. 1940-tal
  Genre
  bilder
  från
  förr
  bilder från förr
  retro
  svartvit
  svartvita
  bild
  svensk
  svenska
  sverige
  människa
  människor
  stockholm
  mynt
  myntverket
  i
  Kungliga Myntet
  Kongl. Myntet
  Kongl Myntet
  myntverk
  mynttillverkning
  tillverkning
  av
  pengar
  svenskt
  fabrik
  fabriker
  myntfabrik
  myntfabriker
  yrke
  yrken
  tillverka
  tillverkar
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrin
  industri
  industrier
  jobb
  jobbar
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  man
  män
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC245296.jpg
  SC
  Kungliga Myntet eller Kongl. Myntet i Stockholm Myntverket på Kungsholmen i Stockholm Mynten slipas 1940-tal
  Genre
  bilder
  från
  förr
  bilder från förr
  retro
  svartvit
  svartvita
  bild
  svensk
  svenska
  sverige
  människa
  människor
  stockholm
  mynt
  myntverket
  i
  Kungliga Myntet
  Kongl. Myntet
  Kongl Myntet
  myntverk
  mynttillverkning
  tillverkning
  av
  pengar
  svenskt
  fabrik
  fabriker
  myntfabrik
  myntfabriker
  yrke
  yrken
  tillverka
  tillverkar
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrin
  industri
  industrier
  jobb
  jobbar
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  man
  män
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC245295.jpg
  SC
  Kungliga Myntet eller Kongl. Myntet i Stockholm Myntverket på Kungsholmen i Stockholm Nya glänsande enkrononor rinner ner i lådan där de sedan skall till putsning och kontroll. 1940-tal
  Genre
  bilder
  från
  förr
  bilder från förr
  retro
  svartvit
  svartvita
  bild
  svensk
  svenska
  sverige
  människa
  människor
  stockholm
  mynt
  myntverket
  i
  Kungliga Myntet
  Kongl. Myntet
  Kongl Myntet
  myntverk
  mynttillverkning
  tillverkning
  av
  pengar
  svenskt
  fabrik
  fabriker
  myntfabrik
  myntfabriker
  yrke
  yrken
  tillverka
  tillverkar
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrin
  industri
  industrier
  jobb
  jobbar
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  40s
  1940s
  Forties
 • SC245294.jpg
  SC
  Kungliga Myntet eller Kongl. Myntet i Stockholm Myntverket på Kungsholmen i Stockholm Här en man vid stansmaskinen som gör sitt arbete innan präglingsmaskinen tar vid. 1940-tal
  Genre
  bilder
  från
  förr
  bilder från förr
  retro
  svartvit
  svartvita
  bild
  svensk
  svenska
  sverige
  människa
  människor
  stockholm
  mynt
  myntverket
  i
  Kungliga Myntet
  Kongl. Myntet
  Kongl Myntet
  myntverk
  mynttillverkning
  tillverkning
  av
  pengar
  svenskt
  fabrik
  fabriker
  myntfabrik
  myntfabriker
  yrke
  yrken
  tillverka
  tillverkar
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrin
  industri
  industrier
  jobb
  jobbar
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  man
  män
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC245293.jpg
  SC
  Kungliga Myntet eller Kongl. Myntet i Stockholm Myntverket på Kungsholmen i Stockholm Ettöringar granskas och borsten tar bort metallrester. 1940-tal
  Genre
  bilder
  från
  förr
  bilder från förr
  retro
  svartvit
  svartvita
  bild
  svensk
  svenska
  sverige
  människa
  människor
  stockholm
  mynt
  myntverket
  i
  Kungliga Myntet
  Kongl. Myntet
  Kongl Myntet
  myntverk
  mynttillverkning
  tillverkning
  av
  pengar
  svenskt
  fabrik
  fabriker
  myntfabrik
  myntfabriker
  kvinna
  kvinnor
  yrke
  yrken
  tillverka
  tillverkar
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrin
  industri
  industrier
  jobb
  jobbar
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  40s
  1940s
  Forties
 • SC238404.jpg
  SC
  Järnvägen förr i tiden. En kokerska från Sj statens järnvägars bolag Trafikrestauranger står i tågets kök och lagar mat. Bilden ursprungligen publicerad i veckotidningen Svensk Damtidning 1954
  Bilder från förr
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Människor
  Retro
  Förr i tiden
  Gammaldags
  Person
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Gamla
  Gammal
  Femtiotal
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  Femtiotals
  Femtiotalet
  Äldre
  Tåg
  Tågresa
  Tågresor
  Järnväg
  Järnvägen
  Järnvägsvagn
  Med
  Restaurang
  Restaurangvagn
  Restauranger
  Trafikrestauranger
  Yrke
  Yrken
  Tågpersonal
  Personal
  Jobb
  Bistro
  Bistrovagn
  Sj
  Tåginteriör
  Tåginteriörer
  Interiör
  Interiörer
  Järnvägsvagnar
  Café
  Cafe
  Kafe
  Tågcafé
  Tågcafe
  Kvinna
  Kvinnor
  Kök
  Kokerska
  50s
  1950s
  Fifties
 • SC238405.jpg
  SC
  Järnvägen förr i tiden. En servitör från Sj statens järnvägars bolag Trafikrestauranger går runt i tåget och tar upp beställningar inför middagen. Bilden ursprungligen publicerad i veckotidningen Svensk Damtidning 1954
  Bilder från förr
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Människor
  Retro
  Förr i tiden
  Gammaldags
  Person
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Gamla
  Gammal
  Femtiotal
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  Femtiotals
  Femtiotalet
  Äldre
  Tåg
  Tågresa
  Tågresor
  Järnväg
  Järnvägen
  Järnvägsvagn
  Med
  Restaurang
  Restaurangvagn
  Kypare
  Servitör
  Servitörer
  Restauranger
  Trafikrestauranger
  Yrke
  Yrken
  Tågpersonal
  Personal
  Jobb
  Bistro
  Bistrovagn
  Sj
  Tåginteriör
  Tåginteriörer
  Interiör
  Interiörer
  Järnvägsvagnar
  Café
  Cafe
  Kafe
  Tågcafé
  Tågcafe
  Man
  Män
  50s
  1950s
  Fifties
  Men
 • SC238402.jpg
  SC
  Järnvägen förr. Sj statens järnvägars bolag Trafikrestauranger ansvarar för maten ombord på tågen och här en interiör från köket. En servitör dricker en kopp kaffe. Bilden ursprungligen publicerad i veckotidningen Svensk Damtidning 1954
  Bilder från förr
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Människor
  Retro
  Förr i tiden
  Gammaldags
  Person
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Gamla
  Gammal
  Femtiotal
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  Femtiotals
  Femtiotalet
  Äldre
  Tåg
  Tågresa
  Tågresor
  Järnväg
  Järnvägen
  Järnvägsvagn
  Med
  Restaurang
  Restaurangvagn
  Restauranger
  Trafikrestauranger
  Yrke
  Yrken
  Tågpersonal
  Personal
  Jobb
  Bistro
  Bistrovagn
  Sj
  Tåginteriör
  Tåginteriörer
  Interiör
  Interiörer
  Järnvägsvagnar
  Café
  Cafe
  Kafe
  Tågcafé
  Tågcafe
  Kvinna
  Kvinnor
  Kök
  Kokerska
  Man
  Män
  Fika
  Kaffe
  Kaffekopp
  Kaffekoppar
  Kafferast
  50s
  1950s
  Fifties
  Men
 • SC238403.jpg
  SC
  Järnvägen förr i tiden. En kvinna från Sj statens järnvägars bolag Trafikrestauranger står i tågets kök och lagar mat. Bilden ursprungligen publicerad i veckotidningen Svensk Damtidning 1954
  Bilder från förr
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Människor
  Retro
  Förr i tiden
  Gammaldags
  Person
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Gamla
  Gammal
  Femtiotal
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  Femtiotals
  Femtiotalet
  Äldre
  Tåg
  Tågresa
  Tågresor
  Järnväg
  Järnvägen
  Järnvägsvagn
  Med
  Restaurang
  Restaurangvagn
  Restauranger
  Trafikrestauranger
  Yrke
  Yrken
  Tågpersonal
  Personal
  Jobb
  Bistro
  Bistrovagn
  Sj
  Tåginteriör
  Tåginteriörer
  Interiör
  Interiörer
  Järnvägsvagnar
  Café
  Cafe
  Kafe
  Tågcafé
  Tågcafe
  Kvinna
  Kvinnor
  Kök
  Kokerska
  Kallskänk
  50s
  1950s
  Fifties
 • KG230279.jpg
  KG
  Gatukontoret i Stockholm förr i tiden. Två gubbar i oömma arbetskläder har öppnat locket till en avloppstunnel och gå ned i en av Stockholms stads gatubrunnar. Arbetet består i att inspektera och reparera avloppstunnlar under Stockholms gator. Sverige 1945
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  Bilder från förr
  Genre
  man
  män
  Människor
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Sverige
  Retro
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Vardag
  Vardagsliv
  Arbeta
  Arbetar
  Arbetare
  Arbete
  Yrke
  Yrken
  Jobb
  Jobba
  Jobbar
  Jobbare
  Gubbar
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Förr i tiden
  Gammaldags
  Gammeldags
  Stockholm
  Stockholmsbild
  Stockholmsbilder
  Stockholmare
  Gatukontor
  Gatukontoret
  Kommun
  Kommunalanställd
  Kommunalanställda
  Anställd
  Anställda
  Personal
  Renhållning
  Stockholms
  Dokumentär
  Dokumentära
  Dokumentärt
  40-tals
  1940-tals
  Grupp
  Grupper
  Arbetskläder
  Arbetsvillkor
  Arbetsliv
  Arbetslivet
  Hatt
  Hattar
  Avlopp
  Avloppsbrunn
  Avloppstunnel
  Avloppssystem
  Skitjobb
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • KG230281.jpg
  KG
  Gatukontoret i Stockholm förr i tiden. Två gubbar i oömma arbetskläder är fotograferade från botten av en av Stockholms gatubrunnar. Dom håller locket öppet och gör sig klara att gå ned. Arbetet består i att inspektera och reparera avloppstunnlar under Stockholms gator. Sverige 1945
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  Bilder från förr
  Genre
  man
  män
  Människor
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Sverige
  Retro
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Vardag
  Vardagsliv
  Arbeta
  Arbetar
  Arbetare
  Arbete
  Yrke
  Yrken
  Jobb
  Jobba
  Jobbar
  Jobbare
  Gubbar
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Förr i tiden
  Gammaldags
  Gammeldags
  Stockholm
  Stockholmsbild
  Stockholmsbilder
  Stockholmare
  Gatukontor
  Gatukontoret
  Kommun
  Kommunalanställd
  Kommunalanställda
  Anställd
  Anställda
  Personal
  Renhållning
  Stockholms
  Dokumentär
  Dokumentära
  Dokumentärt
  40-tals
  1940-tals
  Grupp
  Grupper
  Arbetskläder
  Arbetsvillkor
  Arbetsliv
  Arbetslivet
  Hatt
  Hattar
  Avlopp
  Avloppsbrunn
  Avloppstunnel
  Avloppssystem
  Skitjobb
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • KG230280.jpg
  KG
  Gatukontoret i Stockholm förr i tiden. Två gubbar i oömma arbetskläder står i en av Stockholms stads avloppstunnlar. Avloppsvattnet från toaletter och hushåll står dom högt upp på benen. Arbetet består i att inspektera och reparera avloppstunnlar under Stockholms gator. Sverige 1945
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  Bilder från förr
  Genre
  man
  män
  Människor
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Sverige
  Retro
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Vardag
  Vardagsliv
  Arbeta
  Arbetar
  Arbetare
  Arbete
  Yrke
  Yrken
  Jobb
  Jobba
  Jobbar
  Jobbare
  Gubbar
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Förr i tiden
  Gammaldags
  Gammeldags
  Stockholm
  Stockholmsbild
  Stockholmsbilder
  Stockholmare
  Gatukontor
  Gatukontoret
  Kommun
  Kommunalanställd
  Kommunalanställda
  Anställd
  Anställda
  Personal
  Renhållning
  Stockholms
  Dokumentär
  Dokumentära
  Dokumentärt
  40-tals
  1940-tals
  Grupp
  Grupper
  Arbetskläder
  Arbetsvillkor
  Arbetsliv
  Arbetslivet
  Hatt
  Hattar
  Avlopp
  Avloppsbrunn
  Avloppstunnel
  Avloppssystem
  Skitjobb
  Avloppsvatten
  Miljö
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • KG240062.jpg
  KG
  Man med sina fiskenät 1940-talet Sverige
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  korsordsbilder
  människa
  människor
  40-tal
  40-talet
  40-tals
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  ute
  utomhus
  person
  personer
  sommar
  lappland
  Norrbotten
  glesbygd
  glesbygden
  Ödebygd
  kläder
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  landet
  vuxen
  vuxna
  gammal
  äldre
  pensionär
  pensionärer
  senior
  seniorer
  fiskare
  fiskegubbe
  fiskegubbar
  nät
  fiskenät
  laga
  lagar
  sina
  yrke
  yrken
  fiske
  gubbe
  gubbar
  fiskargubbe
  fiskargubbar
  40s
  1940s
  Forties