Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • SC263538.jpg
  KG
  Krigsbarn. När första världskriget slutade 1918 var de flesta länder i Europa härjade av kriget, särskilt då Tyskland och Österrike-Ungern som sattes i blockad av segrarna, Ententen. När Svenska Röda Korset ville starta en hjälpaktion för de barn som nu drabbades av svält och andra umbäranden rådfrågades regeringen eftersom tanken var att barnen skulle få komma till Sverige för att äta upp sig och få några månaders vistelse under andra omständigheter än i hemlandet. Regeringen var positiv till initiativet men ville att krigets bägge parter skulle få erbjudandet och att lika många barn skulle komma från de båda sidorna. Sverige, som varit neutralt under kriget, ville inte ta parti för någon sida. Ententländerna tackade dock nej till att sända några barn så det blev bara från de allierade, framför allt från Wien och Berlin. Svenska Röda Korset, som hade starka kontakter med sina systerorganisationer i de flesta av de drabbade länderna, var den starkaste aktören. Att just Tyskland och Österrike-Ungern blev de dominerande länderna som mottog hjälp från Sverige underlättades också av den historisk bakgrunden med alla de kontakter som funnits sedan lång tid. Det gjorde också att rekryteringen av fosterföräldrar gick lättare med tanke på att tyska var det främmande språk som jämförelsevis många hade läst i skolorna. Våren 1919 kom de första tågen med krigsbarn till Sverige och meningen var att de skulle stanna över sommaren och sedan återvända tidig höst, vilket de flesta också gjorde. Ett antal barn kom av olika anledningar att stanna över vintern mellan sommarvistelserna. Krigsbarnsverksamheten pågick sedan i organiserad form under tre år. Barnen som kom till Sverige kom att kallas krigsbarn, och det är första gånget det ordet används i det svenska språket.
  Genre
  Bilder från förr
  Länder
  Sverige
  Människor
  Person
  Personer
  Människa
  Sveriges
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Retro
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Svartvit
  Svartvita
  Förr i tiden
  Nostalgiska
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Vardagsliv
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Under kriget
  Dokumentär
  Dokumentära
  Dokumentärt
  Barn
  Flykting
  Flyktingar
  Flyktingbarn
  Småbarn
  Krigsbarn
  Krigsbarnen
  Inomhus
  Inne
  Hjälparbete
  Civil
  Civila
  Svenskar
  Ung
  Unga
  Flicka
  Flickor
  Mat
  Kvinna
  Kvinnor
  10-tal
  10-tals
  10-talet
  1919
  20-tal
  20-tals
  20-talet
  Äter
  Matsal
  Tyska krigsbarn
  Pojke
  Pojkar
  Humanitär
  Humanitärt
  Hjälpaktion
 • SC260808.jpg
  SC
  Första världskriget. En pilot förbereder sig för flygningen. Han är varmt påbälsad med en rock i fårskinn. Han blir insmord i ansiktet med en fet salva som skyddar något mot den kalla vinden när han sitter i flygplanets öppna cockpit. Under första världskriget användes flygplan för första gången i strid. Flygtekniken och användningen utvecklades snabbt från mest till spaning till senare stridflygplan som besköt markmål och fällde bomber. De var först och främst bestyckade för att bekämpa andra stridsflygplan. Vid den här tiden uppstod begreppet flygaräss varav fransmannen Roland Garros och Manfred von Richthofen, även kallad den Röde baronen var två välkända. Första världskriget pågick mellan åren 1914-1918
  Allierad
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Flyg
  Flygare
  Flyget
  Flyghistoria
  Flygplan
  Flygvapen
  Flygvapnet
  Förr i tiden
  Från
  Gamla
  Gammal
  Gammaldags
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Militärt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Och
  Plan
  Propellerplan
  Retro
  Svartvit
  Svartvita
  Svartvitt
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Under
  Pilot
  Piloter
  Cockpit
  Flygarmössa
  1 världskriget
  Första världskriget
  Tysk
  Tyska
  Tyskar
  Tyskland
  Man
  World war 1
  First world war
  German
  Pilots
 • SC261004.jpg
  SC
  Rädda Barnen 1919. En hjälporganisation som bildades 1919 och inriktade sig till en början på att lindra den värsta nöden frö barn efter första världskriget. Här en artikel från Veckojournalen den 28 dec 1919 där bilderna visar klädsortering i Rädda Barnens gåvocentral i Klara gamla folkskola på Vasagatan 13 i Stockholm.
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Historiska händelser
  Pressklipp
  Tidningsklipp
  Tidningsurklipp
  Rubrik
  Rubriker
  Nyheter
  Tidningsrubrik
  Tidningsrubriker
  Tidning
  Tidningar
  1919
  10-tal
  10-talet
  1910-tal
  1910-talet
  Rädda barnen
  Organisation
  Organisationer
  Hjälparbete
  Hjälparbetare
  Välgörenhet
  Rädda barnens
 • SC260997.jpg
  SC
  Plånbok förr i tiden. En börs med mynt av olika valörer daterade mellan tiden för första världskriget fram till 1927. En lämplig illustration till den nordiska myntunionen där länderna skulle ha en bestämd valutaenhet benämnd krona och samma namn på skiljemyntet, öre. Det skulle gå hundra ören på varje krona. Mynten skulle ha samma giltighet i de nordiska länderna oavsett i vilket av dem som de hade slagits.
  Bilder från förr
  Människor
  Nostalgiska
  Dåtiden
  Dåtidens
  Genre
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Retro
  Från
  Nostalgi
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Förr i tiden
  Och
  Slant
  Slantar
  Peng
  Pengar
  Enkrona
  Krona
  Mynt
  Betala
  Betalar
  Ersättning
  Värde
  Ekonomi
  Kronor
  En
  20-tal
  20-tals
  20-talet
  1920-tal
  1920-tals
  1920-talet
  Plånbok
  Plånböcker
  Börs
  Växelpengar
 • SC260849.jpg
  SC
  First world war 1914-1918. Swedish officers on a visit to Germany and the frontline. Pictured here in Berlin during the First world war. Första världskriget. Svenska underofficerare på studieresa till de Tyska fronterna. Här i Berlin under krigsåren där de står uppställda på en gruppbild.
  Sverige
  Retro
  Bilder från förr
  Historia
  Historisk
  Historiskt
  Historiska
  Bild
  Bilder
  Sveriges
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Gammal
  Gamla
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Förr i tiden
  Huset
  Första världskriget
  1910-tal
  1910-talet
  10-tal
  10-tals
  10-talet
  Soldat
  Soldater
  Människor
  Person
  Personer
  Krig
  Krigstjänstgöring
  Militär
  Militärer
  Militära
  Vanlig
  Vanliga
  Vanligt
  Folk
  Män
  Grupp
  Grupper
  Världskrig
  Gruppbild
  Man
  Uniform
  Uniformer
  Försvaret
  Tyskland
  Berlin
  Underbefäl
  Officerare
 • SC238921.jpg
  SC
  Mata Hari. 1876-1917. Nederländsk exotisk dansare som dömdes för att ha agerat spion för Tyskland under första världskriget. Hon arkebuserades för detta i Frankrike.
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Förr i tiden
  Historiska händelser
  Kändisar
  Krim
  Kriminalfall
  Brott
  Brottsling
  Brottslingar
  Spion
  Spioner
  Spionage
  Mata Hari
  Kvinna
  1917
 • SC238702.jpg
  SC
  Riksbanken 1920. Efter första världskriget drabbades Europas ekonomier hårt av inflation. Länderna saknade hållbara strategier för att upprätthålla förtroendet för bankväsendet. I Sverige debatterade nationalekonomen Knut Wicksell teorier om hur den allmänna prisnivån skulle påverkas av att den svenska riksbanken växlade sedlar mot guld till svenska hushåll. Efter en tidningsartikel den 11 Mars 1920 blev debatten allmänt känd och i artikeltexten poängterades att riksbanken hade skyldighet att växla svenska sedlar mot guld. Till en kurs som vid tiden låg 40% under metallbörsen i London. Följden blev att människor i dagarna efter, köade utanför Riksbanken på Helgeandsholmen för att växla sedlar mot guld. Mars 1920.
  1920
  1920-tal
  1920-talet
  1920-tals
  20-tal
  20-talet
  20-tals
  Bank
  Banker
  Bankkontor
  Banklokal
  Bankväsende
  Bankväsendet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Ekonomi
  En
  Folk
  Förr i tiden
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Guld
  Guldkö
  Helgeandsholmen
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Köa
  Köar
  Kund
  Kunder
  Kurs
  Kvinna
  Kvinnlig
  Kvinnor
  Människor
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Pengar
  Retro
  Riksbank
  Riksbanken
  Sedel
  Sedlar
  Stockholm
  Stockholmare
  Stockholmsbild
  Stockholmsbilder
  Svartvit
  Svartvita
  Svartvitt
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Sverige
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Tjugotal
  Tjugotalet
  Valuta
  Valutakurs
  Valutapolitik
  Vanlig
  Vanliga
  Vanligt
  Växla
  Växlar
  20s
  1920s
  Twenties
 • SC238448.jpg
  SC
  Första världskriget bryter ut. En grupp män i värnpliktsarmén Landstormen klädda i typiska uniformer. I samband med första världskrigets utbrott mobiliserades landstormen. Sverige 1914
  Sverige
  Retro
  Bilder från förr
  Historia
  Historisk
  Historiskt
  Historiska
  Bild
  Bilder
  Sveriges
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Gammal
  Gamla
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Förr i tiden
  Huset
  1914
  Första världskriget
  1910-tal
  1910-talet
  10-tal
  10-tals
  10-talet
  Soldat
  Soldater
  Landstorm
  Landstormen
  Människor
  Person
  Personer
  Mobilisering
  Mobiliseringen
  Landstormsmän
  Krig
  Krigstjänstgöring
  Militär
  Militärer
  Militära
  Vanlig
  Vanliga
  Vanligt
  Folk
  Män
  Grupp
  Grupper
  Världskrig
  Värnplikt
  Värnpliktiga
  Värnpliktsarme
  Arme
  Armen
  Landstormssoldat
  Landstormssoldater
  Gruppbild
  Pluton
  Regemente
  Man
  Uniform
  Uniformer
  Värnpliken
  Försvaret
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
  Men
 • SC237817.jpg
  SC
  Livet i början på 1900-talet. En lång kö av människor har bildats vid Stadsgården i Stockholm 1917. Här i slutet av första världskriget är livsmedel och råvaror ransonerade och det råder brist på många varor. Bland annat potatis om dessa människor köar för att få så kallade transportsedlar för. Ett värdepapper med bestämd valör som användes isället för sedlar och som användes för inköp.
  Affär
  Affärer
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Brist
  Butik
  Butiker
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Från
  Gamla
  Gammal
  Gata
  Gator
  Gatumiljö
  Gatumiljöer
  Genre
  Grupp
  Grupper
  Handel
  Helfigur
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  I
  Inköp
  Köa
  Köar
  Köer
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigstid
  Krigstiden
  Krisår
  Krisåren
  Kvinna
  Kvinnor
  Man
  Män
  Människa
  Människor
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Person
  Personer
  Potatis
  Ransonering
  Ransoneringen
  Retro
  Sekelskifte
  Sekelskiftet
  Stadsgården
  Stockholm
  Stockholmare
  Stockholmshistoria
  Svartvit
  Svartvita
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Sverige
  Sveriges
  Transportsedlar
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Varor
  Potatiskö
  Södermalm
  Livsmedelskö
  Potatisupproret
  Matkö
  1917
  Turn of the century
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
  Men
 • SC237784.jpg
  SC
  Första världskriget. Tysk ubåt i ytvattenläge stävar framåt med besättning på däck och flaggan hissad. 1914
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Retro
  Under
  Ute
  Utomhus
  Flottan
  Marinen
  Krigsfartyg
  Sjökrig
  Sjökriget
  Till sjöss
  Besättning
  Sjökrigföring
  1:a världskriget
  1
  Sjöstrid
  Marin
  Fartyg
  Örlogsfartyg
  Krigsföring
  Tysk
  Tyska
  Tyskt
  Tyskland
  Flottist
  Flottister
  Soldat
  Soldater
  Ubåt
  Ubåtar
  U-båt
  U-båtar
  Ubåtskrig
  U-båtskrig
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237785.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska sjömän lägger nät för att stoppa och hinda fiendens u-båtar. Bildtexten lyder: Laying nets from drifters to catch u boats. The forecastle of a drifter 1916
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Under
  Ute
  Utomhus
  Flottan
  Marinen
  Krigsfartyg
  Sjökrig
  Sjökriget
  Till sjöss
  Besättning
  Sjökrigföring
  1:a världskriget
  1
  Sjöstrid
  Marin
  Fartyg
  Örlogsfartyg
  Krigsföring
  Flottist
  Flottister
  Soldat
  Soldater
  Allierad
  Allierade
  Brittisk
  Brittiska
  England
  Engelsk
  Engelska
  Ubåt
  Ubåtskrig
  Ubåtskriget
  Ubåtsnät
  U-båt
  U-båtskrig
  U-båtskriget
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
  UK
  United Kingdom
  Great Britain
  English
  British
 • SC237526.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater som enligt bildtexten går på banvallen till järnvägen utanför den franska staden Moyenville. Ingenting återstår av det ursprungliga järnvägsspåret. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Umbäranden
  Lidande
  Allierad
  Allierade
  Frankrike
  Fransk
  Franska
  Västfronten
  Moyenville
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237527.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater som enligt bildtexten håller en position på den brittiska västfronten i Frankrike. Förstörelsen är total och skrot och husrester är det enda som syns. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Umbäranden
  Lidande
  Allierad
  Allierade
  Frankrike
  Fransk
  Franska
  Västfronten
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237524.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater som enligt bildtexten är en kavalleriofficer som leder sina män genom förstörelsen som är total. Skrot och husrester är det enda som syns. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Umbäranden
  Lidande
  Allierad
  Allierade
  Frankrike
  Fransk
  Franska
  Västfronten
  Kavalleri
  Kavalleriet
  Beriden
  Beridna
  Häst
  Hästar
  Krigshäst
  Krigshästar
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
  Men
 • SC237525.jpg
  SC
  Första världskriget. Den brittiska stridsvagnen Mark IV var den första stridsvagn att användas på bred front i krig. Användningen av stridsvagnar var ett nytt sätt att kriga för att komma ifrån det dödliga skyttegravskriget där offren blev många och framgångarna uteblev. Här ett brittisk pluton samlade i skydd utanför den franska staden Flers.
  1:a världskriget
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Dåtiden
  Dåtidens
  Engelsk
  Engelska
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Frankrike
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Mark 4
  Mark IV
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Pansarvagn
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Stridsvagn
  Stridsvagnar
  Stridsvagnen
  Tank
  Tanks
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237529.jpg
  SC
  Första världskriget. Förstörelse i den franska byn Longueval i Somme i Norra Frankrike. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Under
  Ute
  Utomhus
  1918
  Umbäranden
  Lidande
  Förstörelse
  Longueval
  Konflikt
  Konflikter
  Stormakt
  Stormakter
  Frankrike
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237528.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater tar snabbt skydd när de beskjuts av tyskt artilleri och granater exploderar i bakgrunden. Här pågår arbeten med att göra den sönderskjutna vägen farbar utanför den Belgiska staden Ypern i Västra Belgien. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Artilleri
  Umbäranden
  Lidande
  Allierad
  Allierade
  Ypern
  Ypres
  Belgien
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237341.jpg
  SC
  Fritiof Malmsten. 1875-1952. Svensk cykelakrobat och varietéledare. Här under en balansakt på sin cykel med sin yngre bror Helge stående på huvudet. Stockholmaren Fritiof Malmsten blev snabbt en internationellt välkänd cykelekvilibrist. Han turnerade i de svenska folkparkerna och startade varietésällskapet Malmstensgruppen med cykelakrobatik som huvudattraktion. Han turnerade även runt om i världen till dess första världskriget bröt ut.
  Genre
  Bilder från förr
  Korsordsbilder
  Gammal
  Gamla
  Ung
  Unga
  Dåtidens
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Förr i tiden
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Dåtiden
  Svartvit
  Svartvita
  Svartvitt
  Människor
  Person
  Personer
  Och
  Folk
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Helfigur
  Nostalgiskt
  Man
  Män
  Uppfinning
  Uppfinningar
  Udda
  Ingenjörskonst
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  20-tal
  20-tals
  20-talet
  1920-tal
  1920-tals
  1920-talet
  Fritiof Malmsten
  Cykla
  Cyklar
  Cykelakrobat
  Konstcykel
  Kändisar
  Helge
  Balans
  Balansera
  Balanserar
  Balansakt
  Cyklist
  Cyklister
  Cyklande
  20s
  1920s
  Twenties
  Men
 • SC202150.jpg
  SC
  Första världskriget. Tyska soldater vid erövrade engelska tunga batterier. Här vid den franska staden Ham där tyska trupper avancerade över floden Somme och höll staden till den 6 September 1918. Enligt bildtexten uppskattatas engelsmännens materialförluster till ett värde av över en halv miljard kronor. Antalet erövrade kanoner uppgår till över 1500, däribland ett stort antal av grov kaliber. 1918
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Retro
  Skyttegrav
  Skyttegravar
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Tysk
  Tyska
  Tyskar
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  1918
  Ham
  Kanon
  Kanoner
  Artilleri
  Artilleripjäs
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC202151.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater försöker flytta en kanon ur den kletiga leran till en ny position. 1918
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Skyttegrav
  Skyttegravar
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  1918
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Artilleri
  Kanon
  Kanoner
  Lera
  Lervälling
  Umbäranden
  Lidande
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC202152.jpg
  SC
  Första världskriget. Tyska soldater i en skyttegrav gör sig klara att montera upp en större kulspruta i eldställning. De har gasmask på sig då stridsgas användes. 1917
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Retro
  Skyttegrav
  Skyttegravar
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Tysk
  Tyska
  Tyskar
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Kulspruta
  Kulsprutor
  Eldställning
  Gas
  Gasmask
  Gasmasker
  Stridsgas
  Senapsgas
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1