Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • SC224274.jpg
  Ivar Kreuger , 1880 - 1932 , svensk företagsledare och finansman. Känd under sin levnad som Tändstickskungen. Hans finansimperium kontrollerade merparten av världens tändsticksproduktion och en rad svenska industrikoncerner. Utlåning till stater under 1920-talet finansierade en stor del av Europas uppbyggnad efter första världskriget. Han hittades död i en lägenhet i Paris och slutsatsen var självmord vilket är omdiskuterat än idag.
  Kändisar
  Ivar Kruger
  Ivar Kreuger
  Kreugerkraschen
  Finansman
  Finansmän
  Historiska händelser
  30-tal
  30-talet
  30tal
  30talet
  30 tal
  30 talet
  Ivar Krueger
  30-tals
  1930-tals
  Bilder från förr
  Retro
  Finanskris
  Man
  Män
  Affärsman
  Affärsmän
  Kruegerkraschen
  Företagsledare
  Tändstickskungen
  Förr i tiden
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  30s
  1930s
  Thirties
  Men
 • SC223750.jpg
  Drottning Elizabeth på Buckingham palace då hon talar i radio via BBC till imperiet med anledning av Hågkomstens dag den 11 november. 1918, som är en minnesdag för att hedra dem som dog i första världskriget. 11 november 1939.
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Av
  Kunglig
  Kungligt
  Kunglighet
  Kungligheter
  Kungafamilj
  Kungafamiljen
  Engelsk
  Engelska
  England
  Englands
  Storbritannien
  Storbritanniens
  Drottning
  Drottningar
  Den
  Monark
  Regent
  Regenter
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Ätten Windsor
  Engelskt
  Kungar
  Kungahus
  Drottningen
  Elizabeth
  Med
  Brittisk
  Brittiska
  Statsöverhuvud
  Som
  Ung
  Ungdomsbild
  Ungdomsbilder
  Privat
  Kronprinsessa
  Kronprinsessan
  Elizabeth I
  Queen Mother
  Drottningmodern
  Elizabeth Bowes-Lyon
  Elizabeth Bowes Lyon
  Andra världskriget
  Krig
  Kriget
  Under
  Radio
  Radiotal
  30-tal
  30-tals
  30-talet
  1930-tal
  1930-tals
  1930-talet
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  30s
  1930s
  Thirties
  UK
  United Kingdom
  Great Britain
  English
  British
  Crown princess
 • SC223016.jpg
  SC
  Ransoneringskort som utfärdades under första världskriget i Sverige. Innehavaren kunde mot uppvisande av ransoneringskort klippa bort kuponger och använda vid sina inköp av i det här fallet bröd/vetemjöl, men det utfärdades även ransoneringskort för varorna tobak, kaffe, socker mm
  Genre
  Bilder från förr
  Under
  Ransonering
  Ransoneringen
  Ransoneringskort
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Dokument
  Handling
  Handlingar
  Kupong
  Kuponger
  Ransoneringskupong
  Ransoneringskuponger
  Staten
  Statligt
  Kristid
  Kristider
  Kristidsnämnden
  Myndighet
  Myndigheter
  Varor
  Matvaror
  Inköp
  Värdepapper
  Första världskriget
  Brödkort
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Gamla
  Gammal
  Kort
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC223017.jpg
  SC
  Ransoneringskort som utfärdades under första världskriget i Sverige gällande åren 1918-1919. Innehavaren kunde mot uppvisande av ransoneringskort klippa bort kuponger och använda vid sina inköp av i det här fallet potatis, men det utfärdades även ransoneringskort för varorna tobak, kaffe, socker mm
  Genre
  Bilder från förr
  Under
  Ransonering
  Ransoneringen
  Ransoneringskort
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Dokument
  Handling
  Handlingar
  Kupong
  Kuponger
  Ransoneringskupong
  Ransoneringskuponger
  Staten
  Statligt
  Kristid
  Kristider
  Kristidsnämnden
  Myndighet
  Myndigheter
  Varor
  Matvaror
  Inköp
  Värdepapper
  Första världskriget
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Gamla
  Gammal
  Kort
  Brist
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC222570.jpg
  Ryska örlogsfartyg och pansarfartyg i hamn under första världskriget.
  Genre
  Örlogsfartyg
  fartygskanoner
  fartygskanon
  kanoner
  kanon
  Krigsflottor
  Krigsflotta
  Historiska Bilder
  Världskriget
  Världskrig
  fartyg
  krigsfartyg
  krig
  flottan
  flotta
  Världskriget
  Krigsfartyg
  Retro
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Dåtiden
  Dåtidens
  Krigshistoria
  Militärhistoria
  Jagare
  Marinen
  Krigsmakt
  Krigsår
  Krigsåren
  Under
  Kriget
  Krigstid
  Krigstiden
  Militär
  Militären
  Militära
  Försvar
  Försvaret
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Försvarshistoria
  Beväpning
  Sjökrig
  Sjökriget
  Sjöfart
  Rysk
  Ryska
  Ryssland
  Pansarfartyg
  Skepp
  Pansarskepp
  Första världskriget
  1:a världskriget
  Marin
  Rysslands
  Örlogsflotta
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC222247.jpg
  Elsa Brändström , 1888 - 1948 , Känd som Sibiriens ängel. Verksam under första världskriget som hjälparbetare och andra krigsdrabbade länder.
  Kändisar
  Elsa Brändström
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Elsa Brännström
  Känd
  Kända
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
 • SC221876.jpg
  Carl Edvard Johansson , 1864-1943 , svensk ingenjör och uppfinnare inom verkstadsteknisk utrustning, även kallad Mått-Johansson. Bilden tagen 1939 En av hans mest kända uppfinningar är kombinationsmåttsatsen som består av 102 så kallade passbitar med en måttdifferens av endast 0,01 mm. Betydelsen av uppfinningen var enorm, och bla. krigsindustrin under första världskriget kunde utnyttja måttsatsen vid masstillverkning av standariserade maskindelar. Även inom den amerikanska bilindustrin var måttsatsen en framgång, och var en förutsättning för utvecklingen av det löpande bandet. Johansson gjorde också en mall för omvandling mellan tumsystemet och metersystemet. Andra uppfinningar han legat bakom är cykelkedjan och skjutmåttet.
  Kändisar
  Uppfinnare
  Verktyg
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Uppfinning
  Uppfinningar
  Svenskar
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Carl Edvard Johansson
  Carl-edvard Johansson
  Karl Edvard Johansson
  Mått Johansson
  Mått-Johansson
  Måttsats
  Måttsatsen
  Av
  Bilder från förr
  Retro
  Korsordsbilder
  Förr i tiden
  Dåtiden
  Dåtidens
  Verkstadsteknik
  Mått
  Mätstandard
  Ingenjör
  Ingenjörer
  C.E. Johansson
  C E Johansson
  CE Johansson
  Kombinationssats
  Mätinstrument
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  30-tal
  30-tals
  30-talet
  1930-tal
  1930-tals
  1930-talet
  Människor
  Person
  Personer
  Känd
  Kända
  Berömd
  Berömda
  Gammal
  Gamla
  Inomhus
  Inne
  Industrihistoria
  Verkstadshistoria
  Svartvit
  Svartvita
  Carl Edward Johansson
  Carl-Edward Johansson
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  30s
  1930s
  Thirties