Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • SC202150.jpg
  SC
  Första världskriget. Tyska soldater vid erövrade engelska tunga batterier. Här vid den franska staden Ham där tyska trupper avancerade över floden Somme och höll staden till den 6 September 1918. Enligt bildtexten uppskattatas engelsmännens materialförluster till ett värde av över en halv miljard kronor. Antalet erövrade kanoner uppgår till över 1500, däribland ett stort antal av grov kaliber. 1918
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Retro
  Skyttegrav
  Skyttegravar
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Tysk
  Tyska
  Tyskar
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  1918
  Ham
  Kanon
  Kanoner
  Artilleri
  Artilleripjäs
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC202151.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater försöker flytta en kanon ur den kletiga leran till en ny position. 1918
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Skyttegrav
  Skyttegravar
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  1918
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Artilleri
  Kanon
  Kanoner
  Lera
  Lervälling
  Umbäranden
  Lidande
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC202152.jpg
  SC
  Första världskriget. Tyska soldater i en skyttegrav gör sig klara att montera upp en större kulspruta i eldställning. De har gasmask på sig då stridsgas användes. 1917
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Retro
  Skyttegrav
  Skyttegravar
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Tysk
  Tyska
  Tyskar
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Kulspruta
  Kulsprutor
  Eldställning
  Gas
  Gasmask
  Gasmasker
  Stridsgas
  Senapsgas
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC202154.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater vid en artilleripjäs förbereder sig för att bombardera fienden. Befälen står vid sidan om. Ammunitionen står staplad i en hög. 1918
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Skyttegrav
  Skyttegravar
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  1918
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Artilleri
  Kanon
  Kanoner
  Befäl
  Officerare
  Krigsföring
  Artilleripjäs
  Beskjutning
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC202153.jpg
  SC
  Första världskriget. Tyska soldater vid en erövrad italiensk luftvärnskanon monterad på en lastbil. 1917
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Tysk
  Tyska
  Tyskar
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Kanon
  Kanoner
  1917
  Luftvärn
  Luftvärnskanon
  Fordon
  Militärfordon
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1