Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • SC237817.jpg
  SC
  Livet i början på 1900-talet. En lång kö av människor har bildats vid Stadsgården i Stockholm 1917. Här i slutet av första världskriget är livsmedel och råvaror ransonerade och det råder brist på många varor. Bland annat potatis om dessa människor köar för att få så kallade transportsedlar för. Ett värdepapper med bestämd valör som användes isället för sedlar och som användes för inköp.
  Affär
  Affärer
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Brist
  Butik
  Butiker
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Från
  Gamla
  Gammal
  Gata
  Gator
  Gatumiljö
  Gatumiljöer
  Genre
  Grupp
  Grupper
  Handel
  Helfigur
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  I
  Inköp
  Köa
  Köar
  Köer
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigstid
  Krigstiden
  Krisår
  Krisåren
  Kvinna
  Kvinnor
  Man
  Män
  Människa
  Människor
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Person
  Personer
  Potatis
  Ransonering
  Ransoneringen
  Retro
  Sekelskifte
  Sekelskiftet
  Stadsgården
  Stockholm
  Stockholmare
  Stockholmshistoria
  Svartvit
  Svartvita
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Sverige
  Sveriges
  Transportsedlar
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Varor
  Potatiskö
  Södermalm
  Livsmedelskö
  Potatisupproret
  Matkö
  1917
  Turn of the century
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
  Men
 • SC237784.jpg
  SC
  Första världskriget. Tysk ubåt i ytvattenläge stävar framåt med besättning på däck och flaggan hissad. 1914
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Retro
  Under
  Ute
  Utomhus
  Flottan
  Marinen
  Krigsfartyg
  Sjökrig
  Sjökriget
  Till sjöss
  Besättning
  Sjökrigföring
  1:a världskriget
  1
  Sjöstrid
  Marin
  Fartyg
  Örlogsfartyg
  Krigsföring
  Tysk
  Tyska
  Tyskt
  Tyskland
  Flottist
  Flottister
  Soldat
  Soldater
  Ubåt
  Ubåtar
  U-båt
  U-båtar
  Ubåtskrig
  U-båtskrig
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237785.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska sjömän lägger nät för att stoppa och hinda fiendens u-båtar. Bildtexten lyder: Laying nets from drifters to catch u boats. The forecastle of a drifter 1916
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Under
  Ute
  Utomhus
  Flottan
  Marinen
  Krigsfartyg
  Sjökrig
  Sjökriget
  Till sjöss
  Besättning
  Sjökrigföring
  1:a världskriget
  1
  Sjöstrid
  Marin
  Fartyg
  Örlogsfartyg
  Krigsföring
  Flottist
  Flottister
  Soldat
  Soldater
  Allierad
  Allierade
  Brittisk
  Brittiska
  England
  Engelsk
  Engelska
  Ubåt
  Ubåtskrig
  Ubåtskriget
  Ubåtsnät
  U-båt
  U-båtskrig
  U-båtskriget
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
  UK
  United Kingdom
  Great Britain
  English
  British
 • SC237526.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater som enligt bildtexten går på banvallen till järnvägen utanför den franska staden Moyenville. Ingenting återstår av det ursprungliga järnvägsspåret. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Umbäranden
  Lidande
  Allierad
  Allierade
  Frankrike
  Fransk
  Franska
  Västfronten
  Moyenville
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237527.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater som enligt bildtexten håller en position på den brittiska västfronten i Frankrike. Förstörelsen är total och skrot och husrester är det enda som syns. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Umbäranden
  Lidande
  Allierad
  Allierade
  Frankrike
  Fransk
  Franska
  Västfronten
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237524.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater som enligt bildtexten är en kavalleriofficer som leder sina män genom förstörelsen som är total. Skrot och husrester är det enda som syns. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Umbäranden
  Lidande
  Allierad
  Allierade
  Frankrike
  Fransk
  Franska
  Västfronten
  Kavalleri
  Kavalleriet
  Beriden
  Beridna
  Häst
  Hästar
  Krigshäst
  Krigshästar
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
  Men
 • SC237525.jpg
  SC
  Första världskriget. Den brittiska stridsvagnen Mark IV var den första stridsvagn att användas på bred front i krig. Användningen av stridsvagnar var ett nytt sätt att kriga för att komma ifrån det dödliga skyttegravskriget där offren blev många och framgångarna uteblev. Här ett brittisk pluton samlade i skydd utanför den franska staden Flers.
  1:a världskriget
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Dåtiden
  Dåtidens
  Engelsk
  Engelska
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Frankrike
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Mark 4
  Mark IV
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Pansarvagn
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Stridsvagn
  Stridsvagnar
  Stridsvagnen
  Tank
  Tanks
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237529.jpg
  SC
  Första världskriget. Förstörelse i den franska byn Longueval i Somme i Norra Frankrike. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Under
  Ute
  Utomhus
  1918
  Umbäranden
  Lidande
  Förstörelse
  Longueval
  Konflikt
  Konflikter
  Stormakt
  Stormakter
  Frankrike
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1
 • SC237528.jpg
  SC
  Första världskriget. Brittiska soldater tar snabbt skydd när de beskjuts av tyskt artilleri och granater exploderar i bakgrunden. Här pågår arbeten med att göra den sönderskjutna vägen farbar utanför den Belgiska staden Ypern i Västra Belgien. Första världskriget varade mellan åren 1914-1918.
  10-tal
  10-talet
  1910
  1910-tal
  1910-talet
  Bild
  Bilder
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Dåtidens
  Första världskriget
  Försvarsmakten
  Gamla
  Gammal
  Genre
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krig
  Kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Krigshistoria
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Krigstid
  Krigstiden
  Länder
  Med
  Militär
  Militära
  Militären
  Militärhistoria
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Och
  Post
  Retro
  Soldat
  Soldater
  Trupp
  Trupper
  Under
  Ute
  Utomhus
  Vapen
  Britter
  Brittisk
  Brittiska
  Engelsk
  Engelska
  Artilleri
  Umbäranden
  Lidande
  Allierad
  Allierade
  Ypern
  Ypres
  Belgien
  10s
  1910s
  First world war
  World war I
  World war 1
  WW1